Billedet på sidehoved
 • Kjellerup Skole
 • Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup
 • 89702420
 • [email protected]
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Kjellerup Skole

To-sprogede elever på Kjellerup Skole

Generel information

Når Kjellerup Skole modtager tosprogede elever knyttes de med det samme til en normal klasse.

I samtalen med den tosprogede familie ved modtagelse, inden skolestart deltager:

 • Skolens ledelse
 • Normalklassens kontaktlærer
 • Kontaktlærer fra modtageafdelingen

 

Den første uge er eleven kun med i normalklassen:

 • Der udpeges/vælges kammerater der skal være ansvarlige for at tage imod og hjælpe.
 • Der bruges tolk i klassen til at etablere den første kommunikation.
  • Præsentation af eleven og elevens baggrund
  • Præsentation af modtagelsen
  • Spørgsmål fra klassen og eleven
  • Tolken vil deltage 3 til 4 timer den første uge, og evt. nogle timer senere efter behov.
   • Evt. kan elever fra samme sprogområde, som er udsluset bruges i begrænset omfang herudover.
  • Lærerens får udleveret en opgaveoversigt, som skal udleveres til tolken.

 

Efter 8 uger

 • En modtagelærer laver en screening/undersøgelse af eleven.
 • På baggrund af undersøgelsen og erfaringen fra de første uger udarbejdes:
  • En handlingsplan for integrationen og for arbejdet med den tosprogede i klassen og i modtageafdelingen, herunder:
   • Et periodeskema over hvilke timer den tosprogede elev efterfølgende skal have i klassen, evt. med støtte og i modtageafdelingen.
   • Der skal være en klar overvægt af tid i normalklassen.
  • Det er MT-lærerens ansvar, at der i samarbejde med kontaktlæreren bliver udarbejdet en handlingsplan for eleven.

På skift udpeges ”ansvarlige” klassekammerater til at arbejde sammen med den tosprogede, evt. også til at deltage i undervisningen i modtageafdelingen

 

Elevernes udbytte

Vi oplever, at modtageeleverne på Kjellerup Skole har stort udbytte af at være en inkluderet del af en almen klasse fra starten. Dels bliver den særlige basisundervisning meget intensiv, fordi der kun er nogle få elever af gangen. Dels får eleverne fra starten mulighed for at danne begyndende relationer med danske børn, og de bliver således præsenteret for rigtig meget dansk fra starten.

 

 

Pædagogiske tanker

Udgangspunktet er ikke hvordan vi kan forbedre de tosprogedes dansksprogskundskaber, men hvordan vi kan sikre en bedre integration.

Sagt på en anden måde:
Vi ser integrationen af de tosprogede som et inklusionsprojekt og er overbeviste om, at en vellykket integration ikke kun er afhængig af de sproglige færdigheder, men også er en forudsætning for dem.

Vi ønsker, at alle elever, uanset hvor de kommer fra, får den samme indgang til skolen.

Vi ønsker sammenhæng frem for overgange

Vi vil gerne, der kun er én ”overgang” ind i skolesystemet for eleverne.

Vi vil gerne, at de først falder til der, hvor de skal være. De skal lære kammerater, lærere og skolen at kende, inden de til en vis grad igen udskilles.

Vi vil gerne give de danske elever en aktiv rolle i modtagelsen af de tosprogede elever.

Modtagelærerne bliver både ”sproglærere” og ressourcepersoner for både elever og kolleger.

Modtagelærerne bliver sekundære i det daglige arbejde med de tosprogede elever.

Klasselærerne bliver primære.

 

Skemaeksempel

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag - 4. årg har udeskole

Fredag

1

LN ÅH

Fælles opstart

SSC: DSA

LN AD

krea/Faglig læsning

På egen klasse

På egen klasse

AD ÅH

Sprogværksted

SSC:DSA

2

LN ÅH

Fælles opstart

SSC: DSA

LN AD

krea/Faglig læsning

På egen klasse

På egen klasse

AD ÅH

Sprogværksted

SSC:DSA

3

På egen klasse

LN AD

krea/Faglig læsning

På egen klasse

På egen klasse

AD ÅH

Sprogværksted

SSC: DSA

4

RO ÅH

Dansk

LN RO

Dansk

ÅH

Mat/faglig læsning

LN RO

Bibliotek - læsefordybelse

På egen klasse

5

RO ÅH

Dansk

LN RO

Dansk

ÅH

Mat/faglig læsning

LN RO

Bibliotek - læsefordybelse

På egen klasse

6

På egen klasse På egen klasse På egen klasse

LN RO

Bibliotek - Læsefordybelse

På egen klasse

7

SSC RO

Lektietid

På egen klasse

LN

Matematik/faglig læsning

På egen klasse

På egen klasse

8

LN SSC RO

Lektietid

På egen klasse

LN

Matematik/faglig læsning

På egen klasse

På egen klasse

9

 På egen klasse

På egen klasse På egen klasse På egen klasse På egen klasse

10